Wyłącznik krzyżowy CROSS

   

Opis  

Wyłącznik krańcowy CROSS posiada obrotową głowicę z dwoma aluminiowymi prętami i służy do kontroli położenia wszelkiego
rodzaju maszyn przemysłowych, poruszających się po torze prostym np. suwnica czy wciągnik z prędkością nie większą niż 3 m/s.
Po najechaniu na krzywkę głowica obraca się i przełącza styki. Wyłącznik krańcowy CROSS może posiadać 2 lub 4 styki NC/NO.
Głowica w wyłącznikach krańcowych CROSS nie posiada blokady - obraca się dookoła.

Parametry techniczne  

 

Zgodność z dyrektywami wspólnotowymi
Zgodność z normami


Temperatury otoczenia podczas      przechowywania
                                                                    pracy
Materiał obudowy

Stopień ochrony

Mocowanie przewodu
Pozycja robocza
Homologacje

73/23/CEE  93/68/CEE

EN 60204-1 EN 60947-1  EN60947-5-1  EN 60529

EN 418  EN 50013 IEC 536

-40oC/+70oC

-20oC/+70oC

Aluminium

IP65

Dławik PG13,5

Dowolna

CE

Parametry techniczne mikroprzełączników  
 

Trwałość elektryczna
Prąd znamionowy
Napięcie znamionowe
Znamionowe napięcie izolacji
Trwałość mechaniczna
Znakowanie zacisków zgodne z normą
Łączenie
Homologacje

AC 15

3 A

250 V

300 V~

1*107 operacji

EN50013

Zaciski śrubowe

CE - UL - (c)UL

Wymiary

Programy łączeń