Wyłącznik krańcowy BELT

   

Opis  

Wyłącznik krańcowy serii BELT przeznaczony jest do kontroli pracy przenośnika taśmowego (taśmociągu). Posiada on dwa położenia pracy 10O
oraz 18O. Elementem wykonawczym jest rolka o średnicy 30 mm osadzona na łożyskach, do której dolega poruszający się pas nośny.
W przypadku zsunięcia się pasa z rolek w pierwszą ustaloną pozycję następuje zadziałanie pierwszego mikrowyłącznika, który
może sygnalizować ostrzeżenie, przesunięcie się pasa w drugą pozycję powoduje zatrzymanie pasa. Maksymalna prędkość pasa to 4 m/s. 

Parametry techniczne  

 

Zgodność z dyrektywami wspólnotowymi
Zgodność z normami


Temperatury otoczenia podczas      przechowywania
                                                                    pracy
Materiał obudowy

Stopień ochrony

Ochrona przed porażeniem

Mocowanie przewodu
Pozycja robocza
Homologacje

73/23/CEE  93/68/CEE

EN 60204-1 EN 60947-1  EN60947-5-1  EN 60529

EN 418  EN 50013 IEC 536

-40oC/+70oC

-20oC/+70oC

Aluminum

IP65

Klasa II

Dławik PG13,5

Dowolna

CE

Parametry techniczne mikroprzełączników  
 

Trwałość elektryczna
Prąd znamionowy

Znamionowy prąd termiczny
Napięcie znamionowe
Znamionowe napięcie izolacji
Trwałość mechaniczna
Znakowanie zacisków zgodne z normą
Łączenie
Homologacje

AC 11

1,5 A

10 A

250 V

300 V~

1*107 operacji

EN50013

Zaciski śrubowe

CE - UL - (c)UL

Wymiary

Zasada działania
Podczas normalnej pracy przesuwający się pas obraca rolkę wyłącznika
ale nie powoduje jej wychylenia. Wychylenie dźwigni o 10O powoduje
załączenie się alarmu i oznacza że pas zaczął się przesuwać.
Wychylenie dźwigni o 18O powoduje zatrzymanie taśmociągu,