Informacja o przetwarzaniu i dostępie do danych osobowych RODO

 

1. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania PAŃSTWA danych osobowych

1.   Podstawą prawną jest art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zwane dalej RODO.

2.    W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r w/w Rozporządzenia, informujemy, że Administratorem Państwa danych jest firma F.P.H.U. ETHOS Tomasz Czech, 44-100 Gliwice, ul. Dolnej Wsi 6.

 

2. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych

1.     Firma F.P.H.U. ETHOS pozyskuje dane bezpośrednio od Klienta, który udostępnia nam przedmiotowe dane.

2.     Państwa dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy usługi lub sprzedaży w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (Art. 6, ust. 1 lit a), oraz podjęcia niezbędnych działań przed   jej zawarciem.

        Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zrealizowania umowy.

3.     Firma F.P.H.U. ETHOS gromadzi następujące rodzaje danych osobowych:

        - dane identyfikacyjne

        - dane adresowe

        - dane kontaktowe

4.     Państwa dane przetwarzane będą w celach marketingowych, w tym, po otrzymaniu stosownej zgody, w celu przesyłania newslettera,  aż do momentu cofnięcia zgody.

5.     Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, np. firmom kurierskim, czy dostawcom usług pocztowych, którym powierzono dostawę towarów lub korespondencji listowej (faktury, umowy)

6.     Państwa dane nie będą transferowane do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem pkt. 4

7.     Państwa dane osobowe będą przetwarzane w wyniku zawartej umowy do momentu ustania celu przetwarzania i obowiązkowego okresu przechowywania danych, wynikających z odrębnych przepisów prawa.

 

3. Przysługujące prawa

1.     Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli dane będą przetwarzane niezgodnie z przepisami rozporządzenia

2.     Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych oraz żądanie usunięcia tych danych lub ich ograniczenia, podlega ograniczeniu przez obowiązujące przepisy prawa, np. w zakresie związanym z obowiązkiem przechowywania dokumentów do celów rachunkowych

 

4. Profilowanie danych

1.     Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji lub/i profilowaniu

 

5. Kontakt

1.     Wszelkie informacje związane z danymi osobowymi można uzyskać kontaktując się mailowo na adres ethos@ethos.pl    

 

 
Rekomendowana przeglądarka IE8.0+ Copyright F.P.H.U "ETHOS"